Close

Leonardo Marques photography by Karim Konrad for HUF Magazine

Credit
Photographer: Karim Konrad
Model: Leonardo Marques
Location: Andaz Hotel Shanghai