Close

Longxiaobao Restaurant in Beijing, China

Credit
Design director: Christina Luk
Project Team: Cai Jin Hong, Shanyun Huang, Leo Wang, Yiye Lim, Alba Beroiz Blazquez, Marcello Chiado Rana, Pao Yee Lim.
Photographer: Dirk Weiblen

Leave a Reply