The five elements(Metal, wood, water, fire and earth) in traditional Chinese philosophy.

THE FIVE ELEMENTS

Credit
Photographer: Zhoumi
Stylist: Yoyo Chan
Makeup: Jeffery Shen @ Andy Creation
Hair: Xiaobai
Set design & creative: Roupai & Zhoumi & Rren
Model: (Fire) Lin Jiaxin @ ESEE, (Metal) Hua Yilan @ Elite Asia, (Water) Yang Wenwen @ Shang Model, (Wood) Bai Yibo @ Liquid Model, (Earth) Zhang Yiqian @ Paras